หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

ข่าวประชาสัมพันธ์ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำคณะอนุกรรมการวิศวกรรม สารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท. เข้าพบ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อแนะนำ คณะอนุกรรมการชุดใหม่ และขอคำปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพวารสารฯ พร้อมทั้งมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ด้วย
3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

Copyright © 2013. All rights reserved. Powered By EIT